מזר ושות' - מחלקת עבודה

מחלקת דיני עבודה

מחלקת דיני העבודה של משרד עורכי דין מזר ושות' מייצגת הן עובדים והן מעסיקים. שרותי משרדנו כוללים, בין היתר, בדיקת הזכויות הסוציאליות הנובעות מיחסי העבודה. הבדיקה מתבצעת על ידי בחינה קפדנית של משכורות העובד וזכויות סוציאליות נוספות אל מול חוקי העבודה. כך לדוגמא, באפשרות עובדים לפנות למשרדנו ולקבל יעוץ משפטי ביחס להפרשות פנסיוניות, דמי חגים, דמי הבראה, שכר מינימום, שכר שעות נוספות, הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורין ועוד.  

 

בנוסף, משרדנו מעניק יעוץ וייצוג משפטי למעסיקים בתחום דיני העבודה, וזאת כדי להבטיח כי עובדי העסק יזכו לקבל את כל הזכויות המגיעות להם על-פי חוקי העבודה ובהתאם לדין. כך לדוגמא, ניתן לפנות למשרדנו לצורך קבלת ייעוץ בקבלת עובדים, חוזי עבודה, הפרשות פנסיוניות, ביצוע הליך פיטורין כדין ושימוע, שלילת פיצויי פיטורין וכו'.

 

משרדנו מעניק שירותים משפטיים גם במקרים דחופים הדורשים פניה מהירה ולפעמים מידית לבתי הדין לעבודה לצורך הוצאת צווים למניעת פיטורין. ממולץ לפנות למשרדנו עם קבלת ההזמנה לשימוע לצורך התכוננות למקרה של פיטורין כדי להבטיח פניה בזמן לבתי הדין לעבודה.

תחומי התמחותו של משרדנו בשני נושאים עיקריים:

 

תביעות עבודה הקשורות לעובדים בשירות המדינה - קביעת יחסי עבודה בין עובדים "חיצוניים" ובין המדינה, תקינות מכרזי כוח אדם בשירות המדינה, קידום דרגות ושכר לפי חוקי התקשי"ר, פיטורין שלא כדין, מניעת פיטורין וצווי הגנה של חושפי שחיתויות (ייצוג לפני מבקר המדינה ובית הדין לעבודה) וכו'.

הליכים לפני המרכזת לפי חוק עבודת נשים -  משרדנו מעניק ליווי וייצוג משפטי במקרים של פיטורי עובדת בהריון או בטיפולי פוריות. שירותים אלו ניתנים הן לעובדים והן למעסיקים וכוללים סיוע בהגשת תגובות למשרד הכלכלה, סיוע והכוונה משפטית במסירת גרסאות וערעורים לפני בתי הדין לעבודה.