מחלקת משפחה וירושה

מחלקת דיני המשפחה במשרד עורכי דין מזר ושות' עוסקת בכלל ההליכים והפרוצדורות המתנהלים בבית משפט לענייני משפחה. התחומים הייחודיים בהם עוסק המשרד הם:

  • בדיקות רקמות (DNA) להוכחת אבהות.

  • מינוי אפוטרופוסים לגוף או לרכוש.

  • צווי ירושה, צווי קיום צוואה, התנגדות לצוואה, כתיבת צוואות, ניהול עיזבון.

  • עיכוב יציאה מהארץ / ביטול עיכוב יציאה מהארץ.

  • צווי הרחקה וצווים לפי חוק מניעת אלימות במשפחה.