• משרד עורכי דין מזר שות' מבצע חתימת נוטריון על-ידי עו"ד ונוטריון אמנון מזר.

 

  • בנוסף, המשרד מציע שירות פתיחת חברות בצורה מקוונת ומהירה.  כיום, הליך פתיחת חברה הוא מהיר וזאת באמצעות גישה מקוונת של עורכי דין לאתר רשם החברות. ככלל, הליך פתיחת החברה דורש פגישה בת כשעתיים במסגרתה מוזנים כל הנתונים לצורך פתיחת החברה און-לין. לאחר הזנת הפרטים הרלוונטיים ותשלום האגרה, מועברת הבקשה לרשם החברות אשר נותן תשובתו לבקשה בתוך ימים ספורים. עם אישור הבקשה, נשלחת תעודת ההתאגדות של החברה החדשה באמצעות הדואר האלקטרוני.

מזר ושות' - משרד עורכי דין

רח' בית הערבה 28  |  ירושלים  |  9338933

28 Beit Ha'arva st.  |  Jerusalem  |  9338933

Mazar & co.  - law firm

Home Page

For the community

Contact us

شارع بيت هاعرافا القدس