English

Untitled-1

LAW FIRM

Mazar & Co. 

  • Facebook - White Circle
  • Google+ - White Circle

About Us

משרד עורכי דין - מזר ושות' הנו משרד בוטיק המעניק טיפול וייצוג משפטי אמין ומקצועי בתחום האזרחי והמינהלי. צוות המשרד שם בראש מעייניו את הזמינות והנגישות ללקוחות המשרד, וכל לקוח מקבל יחס אישי. אצלנו הקשר שבין הלקוח עם צוות המשרד מתבצע בצורה ישירה תוך מתן מענה ישיר, מהיר ומקצועי לכל פניה.

תהליך קבלת הייצוג על ידי המשרד כולל פגישת היכרות עם הלקוח ללא עלות, במסגרתה נבחנות הסוגיות המשפטיות הנובעות מהפניה תוך בחינת האמצעים המשפטיים העומדים לפני הלקוח. עם הבנת היקף הפעולות המשפטיות שיש לנקוט, ניתנת הצעת מחיר מסודרת ומפורטת לשכר הטרחה בגין ייצוג המשרד. לאחר שלב ההיכרות וההתרשמות, מתבצעות "פגישות עבודה" הכוללות איסוף נתונים ומסמכים, וכאשר כל הנתונים הרלוונטיים נמצאים לפני המשרד, נערכות ישיבות פנים משרדיות ופגישות התייעצות עם מומחים לצורך גיבוש אסטרטגיה ותכנית פעולה להמשך.

לאורך כל שלבי הטיפול בתיק, מקבל הלקוח ליווי משפטי צמוד וזמין, וזאת לצורך התאמה בין האסטרטגיה המשפטית שתוכננה על-ידי צוות המשרד לבין התמודדות הלקוח עם הסוגיה המשפטית בפועל.

ללקוחות מחוץ לישראל המעוניינים בייעוץ והכוונה בסוגיות הקשורות במינהל אוכלוסין והסדרת מעמדם בישראל ניתנת האפשרות לבצע פגישה מקוונת באמצעות "וידאו קונפרנס".       

The Lawyers

עורך דין מנחם בוזנה
Menachem Bozna ADV.
יוספי מזר עורך דין עבודה ונזיקין
Yosefy Mazar ADV.
עו"ד טל מזר
Tal Mazar ADV.
עורך דין אמנון מזר
Amnon Mazar ADV. and Notteray
אנדריי.jpeg
Andrry Vodotinskiy ADV.