פיצוי לאזרח ישראלי עקב רשלנות משרד הפנים בבקשתו לאיחוד משפחות

May 28, 2023

משרד עורכי דין מזר שות' מתכבד להודיע על פסק דין תקדימי וחשוב שהתקבל בבית משפט השלום בירושלים (לפני כב' השופטת מרים לפשיץ-פריבס) בעניין חובת ההתנהגות של רשויות המדינה כלפי האזרח בכל הנוגע בטיפול בפניותיו - בכלל, ואחריותו של משרד הפנים בטיפול בבקשות להסדרת מעמד בישראל - בפרט.

בהתאם לפסק הדין, משרד הפנים התרשל בטיפול בבקשה לאיחוד משפחות אשר הוגשה על-ידי התובעים בשנת 2010. משך טיפול בבקשה ארך כ-3 וחצי שנים נוכח דרישתו של משרד הפנים מהתובעים להציג בפניו מסמכים שלדעת ביהמ"ש לא היו נחוצים לצורך הטיפול בבקשה, כדלקמן:

             "המשרד האריך הרבה מעבר לסביר את תקופת הטיפול בבקשה, בדחיית מועד החלת ההליך המדורג על התובעת. היה על המשרד להחיל את ההליך המדורג כבר לאחר הריאיון הראשון מיום 13/10/10 שעלה יפה ולא להחילו רק בחודש פברואר 1014".

לאחר הסדרת מעמד המוזמנת במסגרת הבקשה לאיחוד משפחות, סברו התובעים כי התארכות בקשתם לא הייתה מוצדקת ובשל כך הגישו תביעה בעילה של התרשלות כנגד משרד הפנים בגין נזקים שנגרמו להם. בימה"ש קיבל את התביעה, וקבע כי דרישתו של משרד הפנים מהתובעים להציג את המסמכים האמורים הינה בלתי מידתית, ויש לראות בהתארכות הטיפול בבקשה, רק בשל דרישה זו, כהתנהלות רשלנית המזכה את התובעים בפיצויים בסך 84,000 ₪.

המדובר בפסיקה חשובה ועקרונית המטילה אחריות נזיקית על רשויות המדינה ולו רק בשל התארכות טיפול בבקשות והליכים בירוקרטיים שלא לצורך.

לפסק הדין המלא ראו ת.א 39994-11-14 משה כהן ואח' נ' משרד הפנים (9.11.16, טרם פורסם)

Please reload